Krakowski Warsztat Jogi – Szkolenia Nauczycielskie, Wyjazdy do Indii

Warsztat Pogłębionej Praktyki w Sopatowcu I, II, III

10-30 sierpnia 2020

Informacje wkrótce!