Czym jest joga

Praktyka jogi polega na kształtowaniu naszej świadomości. W filozofii jogi to, co składa się na naszą świadomość – postrzeganie, myśli, emocje, wspomnienia, wyobrażenia, a nawet sny, posiada w pewnym sensie materialną egzystencję. Ponadto poszczególne składniki świadomości są w nieustającym ruchu. Są vrtti „kręcą się”, „wiercą”, „odwracają”.

Podczas gdy nie jesteśmy w stanie fizycznie dotknąć vrtti, z łatwością możemy ich doświadczać. Zamknijcie oczy na kilka minut, odwróćcie swoją uwagę od świata zewnętrznego. Jeśli jesteście osobami o refleksyjnej naturze, prawdopodobnie robiliście to już wiele razy wcześniej. To możliwe, aby świadomie wykroczyć poza to, co składa się na nasz umysł i obserwować jego poszczególne elementy z większym lub mniejszym obiektywizmem… przez pewien krótki czas.

Oczywiście nawet doświadczonym w praktyce jogi zdarza się być przytłoczonym tumultem vrtti paradujących w te i we w te. To dlatego, że „poruszeń” umysłu nie mamy ot tak prostu – my nieświadomie utożsamiamy się z nimi. Tak mocno, że stajemy się nimi i przez owe poruszenia samych siebie definiujemy. Jest to nasz wielki błąd. W rzeczywistości, zawartość umysłu, to nic innego, jak przemijające wyobrażenia, zwykłe zmarszczki na powierzchni nieskończonego oceanu naszej świadomości – a przecież nasze myśli i uczucia nie są nami bardziej, niż fale są oceanem.

Spisana wiedza dotycząca jogi zostawia nam szczegółowe instrukcje mówiące o tym, jak poruszenia świadomości wyciszyć i powściągnąć. Dzięki praktyce asan (pozycji jogicznych), pranayam (świadomej kontroli oddechu) i medytacji umysł staje się spokojny, postrzega rzeczywistość klarownie i naturalnie zwraca się ku prawdzie o świecie i o nas samych.

Praktykując jogę według metody Iyengara, podążamy ścieżką hatha jogi.
„Ha” w hatha jodze symbolizuje życiową energię, siłę i moc, jaką uzyskujemy dzięki nieprzerwanemu, powtarzanemu wysiłkowi czynionemu z czujnością, zrozumieniem
i oddaniem. „Tha” symbolizuje świadomość osiąganą dzięki wyrzeczeniu, związanym jednocześniez wypełnianiem swoich zobowiązań bez oglądania się na nagrody i poprzez działanie z dobrocią i czystymi intencjami.

Metoda opracowana przez Iyengara to, jak mówi sam jej twórca – medytacja w ruchu, kontemplacja w działaniu. Charakteryzuje się niezwykłą precyzją ruchu, dyscypliną pracy, która okazuje się najskuteczniejszą drogą do pokonywania istniejących
w organizmie ograniczeń i znoszenia nieprawidłowości jego funkcjonowania. Iyengar jest wynalazcą całego systemu przyrządów wspomagających ćwiczenia; tj. kostek, wałków, pasków, krzeseł, umożliwiających praktykę także osobom starszym, mniej sprawnym, chorym czy kontuzjowanym. Osoby te mogą w ten sposób korzystać z dobrodziejstwa asan, których wykonywanie w innym przypadku nie byłoby możliwe.

Charakterystyczne dla tej metody jest również ćwiczenie według konkretnych sekwencji i grup asan, z których każda wywołuje odmienne efekty psychofizyczne;