Program Przygotowawczy

27 stycznia 2018 – 17 marca 2019

Celem programu jest rozbudzenie u praktykujących świadomości i samodzielności w pracy
z ciałem/umysłem – cech niezbędnych przyszłym nauczycielom. Od absolwentów szkolenia oczekiwać będzie można umocowanej wiedzy o istotnych działaniach w pozycjach/grupach pozycji, znajomości podstawowych zasad wykorzystania pomocy, rozwinięcia praktyki asan
o regularną praktykę pranayamy.

Zasób wiedzy uczestnicy gromadzić będą → 
– w ramach prowadzonych przez nas intensywnych sesji warsztatowych 
(1 spotkanie kwalifikacyjne/6 sesji weekendowych/ 1 warsztat w sesji wyjazdowej)
-w 3-4 osobowych grupach roboczych realizujących zadania tematyczne
– z pomocą i pod nadzorem nauczycieli prowadzących w regularnej praktyce 
(w wymiarze nie mniejszym niż 40 h w okresie trwania szkolenia)
Konkluzją programu jest egzamin wewnętrzny z udziałem egzaminatora z ramienia SJIP (Ewaluacja) weryfikującego dojrzałość uczestników w oparciu o sylabus poziomu 
„Nauczyciel w trakcie szkolenia”.
Uczestnicy szkolenia, którzy pomyślnie przejdą Ewaluację SJIP będą mogli kontynuować przygotowania do właściwego egzaminu nauczycielskiego – Introductory II.

Dla kogo? 
Dla rozwijających praktykę z myślą o podjęciu nauczania. Trwające rok szkolenie nastawione jest na oszlifowanie i ustabilizowanie praktyki własnej z pomocą nauczycieli prowadzących oraz na równoległe podjęcie praktyki samostudiowania.

Warunki kwalifikacyjne
– minimum 3,5 roku regularnej praktyki według metody B.K.S. Iyengara
potwierdzone listem rekomendującym od certyfikowanego nauczyciela prowadzącego 
– udział w zjeździe kwalifikacyjnym
– członkostwo w SJIP

Spotkanie kwalifikacyjne
27-28 stycznia 2018 
10.30 – 13.00
15.00 – 17.00
Jogarytm, ul. Rokosowska 4 (wejście od Baśniowej), Warszawa

Zapisy i informacje
Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres
info@warsztatjogi.pl
do 15 stycznia 2018
z załączeniem
– listu rekomendującego od nauczyciela prowadzącego poświadczającego gotowość kandydata do podjęcia szkolenia;
– potwierdzenia wpłaty zaliczki na poczet spotkania kwalifikacyjnego 
wysokości 200 zł na nr 08 2490 1044 0000 4200 2448 8894
z dopiskiem „Kwalifikacje I”
UWAGA
Zależy nam na pracy w kameralnym gronie, dlatego prosimy o przemyślenie swojej deklaracji uczestnictwa i dopilnowanie terminów zgłoszeń. W razie jakichkolwiek pytań
czy wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny. 
Ewa Wardzała 600 893 558
Natasza Moszkowicz 501 313 015

Terminy
27-28 stycznia – zjazd kwalifikacyjny
1. 7-8 kwietnia 2018
2. 26-27 maja 2018
3. 23-24 czerwca 2018
4. 6-7 października 2018
5. 10 -11 listopada 2018 
6. 12-13 stycznia 2017
7. 14-17 marca 2019 – warsztat wyjazdowy

ORIENTACYJNY PROGRAM ZJAZDU
Sobota:
10.00 – 13.00 asany 
obiad
15.00 – 17.00 praktyka własna – obserwacja, weryfikacja, praca z wyzwaniami, superwizja
17.15 – 18.15 praktyka pozycji odwróconych/regeneracja
18.30 – 20.00 prezentacja grup roboczych
Niedziela:
8.00 – 10.00 praktyka własna
10.15 – 11.45 pranayama
obiad
13.30 – 16.00 prezentacja grup roboczych 
Wszystkie zjazdy weekendowe będą miały miejsce w Warszawie.
Szczegóły adresowe zostaną podane zakwalifikowanym kandydatom.

Cena:
Cena za roczne szkolenie przygotowawcze: 2860 zł
+ udział w zjeździe kwalifikacyjnym (weryfikacja praktyki + spotkanie integracyjne): 260 zł 
+ plus koszty noclegu i wyżywienia podczas warsztatu wyjazdowego

Po pomyślnym przejściu kwalifikacji należy uiścić opłatę wysokości 900 zł na konto
08 2490 1044 0000 4200 2448 8894 z dopiskiem „Program przygotowawczy” do 28 lutego 2018. W przypadku nieuiszczenia opłaty będziemy brać pod uwagę osoby z listy rezerwowej.
Opłata ta równoważna jest zobowiązaniu do uczestnictwa w całości programu
i pozostaje bezzwrotna. 
Koszt zjazdu weekendowego wynosi 280 zł
Uczestnikom przysługuje prawo do opuszczenia jednego zjazdu pod warunkiem jego odrobienia w ramach organizowanych przez nas warsztatów pozaszkoleniowych (do uzgodnienia indywidualnie). Niezależnie od nieobecności uczestnicy zobowiązani są do opłaty za każdy zjazd.
Od ubiegłego roku akredytowane przez SJIP szkolenia nauczycielskie i kandydaci przygotowujący się w ich ramach do egzaminu nauczycielskiego zobowiązani są do odprowadzenia na rzecz Stowarzyszenia podatku wysokości 50 zł.
Podatek ten jest uwzględniony w cenie szkolenia.