Szkolenie Nauczycielskie

15 czerwca 2018 – 23 czerwca 2019

Dla kogo?
Program szkoleniowy przeznaczony jest dla dyplomowanych nauczycieli według metody Iyengara od stopnia Introductory II po Junior Intermediate.

Warunki kwalifikacyjne: 
– członkostwo w SJIP
– zaświadczenie od nauczyciela prowadzącego potwierdzające obecność, obserwację i asystę
na prowadzonych przezeń zajęciach
– przesłanie jednostronicowego eseju
„Moja motywacja do uczenia jogi”
– udział w spotkaniu kwalifikacyjnym

Program:
Bazując na pracy i doświadczeniach nauczycieli stopnia Advanced, takich jak Lois Steinberg czy Dean i Rebecca Lerner proponujemy utworzenie nauczycielskiej grupy szkoleniowej, łączącej w pracy nauczycieli o różnym stopniu zaawansowania, pomagając w zrozumieniu całościowego porządku szkoleniowego w metodzie Iyengara

Główny nacisk na tym etapie kłaść będziemy na metodykę nauczania (budowanie sekwencji, język instrukcji, praca z pomocami, asystowanie) na kolejnych etapach certyfikacji. Będzie to dawało nauczycielom jasny obraz tego jak nauczanie dojrzewa, uwzględniając coraz szerszy kontekst -terapeutyczny i filozoficzny. Ważnym aspektem pozostawać będzie rozwój praktyki własnej. Nauczyciele będą mieli szansę pracy nad sylabusem swojego poziomu, poszerzając rozumienie jego podstaw i kierunków jego rozwoju. 
Organizacja pracy w ramach poniższego szkolenia – realizacja zadań w grupach roboczych, 
oraz pod nadzorem nauczyciela prowadzącego – ma na celu usamodzielnienie nauczycieli na ścieżce samokształcenia, oraz ćwiczenie przez nich umiejętności wykorzystania wiedzy
z zakresu terapii i filozofii jogi w praktyce.

Uczestników prosimy o wspieranie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce. Działania na rzecz społeczności uważamy za integralną część naszego programu.

Opiekę mentorską nad szkoleniem nauczycielskim sprawuje Lois Steinberg –
jedna z najbardziej uznanych i doświadczonych nauczycielek stopnia Advanced na świecie. Jej regularne warsztaty w Polsce mają wieloletnią tradycję, pozostawiając na wielu z nas niezatarty ślad jogi w rozumieniu Iyengara. Dzięki jej merytorycznemu wsparciu będziemy mogli wzbogacać i weryfikować warsztat nauczycielski.

Terminy zjazdów:
Spotkanie kwalifikacyjne – 15 czerwca (piątek) 2018
10.30 – 13.00
15.00 – 17.00
Warszawa
1. 20-21 października 2018
2. 15-16 grudnia 2018
3. 26-27 stycznia 2019
4. 9-10 marca 2019
5. 13-14 kwietnia 2019 
6. 19-23 czerwca 2019 – warsztat wyjazdowy
Listopad/grudzień 2019 -warsztat z Lois Steinberg po preferencyjnej cenie dla uczestników szkolenia.

ORIENTACYJNY PLAN ZJAZDU
Sobota:
10.00 – 13.00 asany
obiad
15.00 – 17.00 uczenie według poziomów/z podziałem na grupy pozycji
17.15 – 18.15 praktyka pozycji odwróconych/regeneracja
18.30 – 20.00 prezentacja grup roboczych (filozofia w praktyce)

Niedziela:
8.00 – 10.00 praktyka własna według odpowiadającego poziomowi sylabusa
10.15 – 11.30 pranayama
obiad
13.30 – 16.00 uczenie/realizacje grup warsztatowych (metodologia)
Wszystkie zjazdy weekendowe odbywać się będą w Warszawa.
Dokładne dane adresowe przekazane zostaną zakwalifikowanym kandydatom.

Cena:
Opłata za całość kursu wynosi 3450 zł 
+ koszt noclegów i wyżywienia podczas warsztatu wyjazdowego

Po pomyślnym zakwalifikowaniu się do programu uczestnicy zobowiązani będą do uiszczenia opłaty deklaracyjnej do 10 lipca 2018 wysokości 1200 zł na konto 05 1140 2004 0000 3702 4412 8463 z dopiskiem „Szkolenie Nauczycielskie”.
Opłata ta jest zobowiązaniem do uczestnictwa w całości programu i pozostaje bezzwrotna.
Koszt zjazdu weekendowego wynosi 350 zł. 
Uczestnikom przysługuje prawo do opuszczenia jednego zjazdu pod warunkiem jego odrobienia w ramach organizowanych przez nas warsztatów pozaszkoleniowych (do uzgodnienia indywidualnie).
Niezależnie od nieobecności uczestnicy zobowiązani są do opłaty za każdy zjazd.
Od ubiegłego roku akredytowane przez SJIP szkolenia nauczycielskie i kandydaci przygotowujący się w ich ramach do egzaminu nauczycielskiego zobowiązani są do odprowadzenia na rzecz Stowarzyszenia podatku wysokości 50 zł.
Podatek ten jest uwzględniony w cenie szkolenia.

Zapisy i informacje:
Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:
info@warsztatjogi.pl
do 14 maja 2018
załączając:
1) nazwisko nauczyciela prowadzącego,
2) potwierdzenia wpłaty zaliczki na poczet spotkania kwalifikacyjnego 
wysokości 260 zł na nr 08 2490 1044 0000 4200 2448 8894
z dopiskiem „Kwalifikacje I”
3) esej 
4) kontaktowy numer telefoniczny 
UWAGA
Zależy nam na pracy w kameralnym gronie, dlatego prosimy o przemyślenie swojej deklaracji uczestnictwa i dopilnowanie terminów zgłoszeń. W razie jakichkolwiek pytań
czy wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny. 
Ewa Wardzała 600 893 558
Natasza Moszkowicz 501 313 015

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: Natasza Moszkowicz i Ewa Wardzała